Gewoon leven

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het terrein van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg. Onze doelgroepen zijn kinderen met meervoudige beperkingen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of gedragsmatige beperking in de Duin- en Bollenstreek.