Kwaliteit van de zorg

A A A

De kwaliteit van onze zorg vinden wij heel belangrijk.

Daarom gebruikt Raamwerk de onderwerpen van de quick scan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als norm voor de nagestreefde kwaliteit van de zorg. Thema's in deze quickscan zijn: veiligheid, toepassen van vrijheidsbeperking, uitvoering van het ondersteuningsplan en kwaliteit van personeel en organisatie.